कक्षा ११ र १२को परीक्षा फारम भर्ने सूचना ।

Jan 22 , 2020

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नेपालद्वारा यही मिति २०७७ बैशाख र जेठ महिनामा सञ्चालन गरिने कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षाकाे अावेदन फारम यस अन्नपूर्णा मा. वि. पार्वतीपुरका नियमित तथा अांशिक परीक्षार्थीहरूले यही मिति २०७६ माघ १४ गतेभित्र भरी सक्न सम्बन्धित सबैलार्इ सूचित गरिन्छ । उक्त मिति पछि २०७६ माघ २३गतेसम्म डबल दस्तुर तिरी फारम भर्ना सकिनेछ । २०७६ माघ २३ भन्दा पछि सम्पर्कमा अाउने विद्यार्थीहरूको परीक्षा अावेदन फारम भर्न नसकिने व्यहोरा समेत सबैलार्इ सूचित गरिन्छ ।
पुनश्चः २०६५ सालदेखि २०७१सालसम्मका अांशिक परीक्षार्थीहरूकालागि समेत अन्तिम अवसरको रूपमा परीक्षा अावेदन फारम खुलेको हुँदा यही माघ १४गते भित्र लेखाशाखामा सम्पर्क राखी परीक्षा फारम भर्न सूचित गरिन्छ ।

-विद्यालय प्रशासन

© 2018 Annapurna Secondary School. All rights reserved.

Visitor Count Must See Places In Paris

WEBSITE BY BIHANI TECH