कक्षा ९का विद्यार्थीहरूले रजिष्ट्रेशन फारम भर्दा ध्यान दिनु पर्ने अति जरूरी कुराहरूः

Oct 17 , 2019

१) आफ्नो नाम र जन्म मिति जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रमा भए बमोजिम सत प्रतिशत मिल्नु पर्नेछ । कक्षा ८ को ग्रेडशीटमा सो भन्दा फरक भएमा जन्म दर्ताकै अनुसार हुने गरी कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गरेको सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकामा गई सच्याएर ल्याउनु पर्नेछ ।

२) बुवा र आमाको नाम बुवा अनि आमाकै नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भए बमोजिम हुनु पर्नेछ । केही फरक परेमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र र बुवा अनि आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र दुवैको फोटोकपी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

३) स्थायी ठेगाना आफ्नो अभिभावकलाई सोधेर मात्रै भर्नु पर्नेछ ।

४) यी विवरणहरु एक पटक भरी सकेर माथिल्लो निकायमा पेश भै सके पछि सच्याउनु परेको खण्डमा आवश्यक प्रमाणहरु लिई विद्यार्थी वा अभिभावक स्वयम् परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुर जानु पर्नेछ ।

५) एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको ६ महिना पश्चात कुनै पनि विवरणहरु सच्याउन सकिने छैन ।

विद्यालय प्रशासन

अन्नपूर्णा मा.वि. पार्वतीपुर, चितवन

© 2018 Annapurna Secondary School. All rights reserved.

Visitor Count Must See Places In Paris

WEBSITE BY BIHANI TECH