कक्षा १२को पूरक परीक्षाको केन्द्र लक्ष्मी मा.वि. लंकू

Sep 06 , 2019

यही मिति २०७६ भदाै २२ गते अाइतवार विहान ११ः०० बजेबाट सञ्चालन हुने कक्षा १२को पूरक परीक्षामा अन्नपूर्णा मा.वि. पार्वतीपुरका परीक्षार्थीहरूको परीक्षाकेन्द्र - लक्ष्मी मा.वि. लंकु, भरतपुर रहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । प्रवेशपत्र विद्यालयको लेखाशाखामा सम्पर्क राखी लैजाना समेत सूचित गरिन्छ ।

© 2018 Annapurna Secondary School. All rights reserved.

Visitor Count Must See Places In Paris

WEBSITE BY BIHANI TECH