२०७६ भदाै १५, १६ र १७ गते विदा ।

Aug 30 , 2019

तीज पर्वको अवसरमा यही मिति २०७६ भदाै १५, १६ र १७ गते वर्षे/स्थानीय विदाबाट कट्टी हुने गरी विद्यालय बन्द रहने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।
- विद्यालय प्रशासन

© 2018 Annapurna Secondary School. All rights reserved.

Visitor Count Must See Places In Paris

WEBSITE BY BIHANI TECH