२०७६ भदौ १ गतेबाट सञ्चालन हुने एसईई पूरक ग्रेडबृद्धि परीक्षा फारम भर्ने सूचना

Jul 16 , 2019

२०७६ भदौ १ गतेबाट सञ्चालन हुने एसईई पूरक ग्रेडबृद्धि परीक्षा फारम भर्ने सूचना
१) फारम भर्ने म्याद यही मिति २०७६ साउन ३ गते शुक्रवारसम्म ।
२) फारम साथ संग्लन गराउनु पर्ने कागजातहरुः क) प्रवेशपत्रको प्रतिलिपि, ख) ग्रेडशीटको प्रतिलिपि, ग) २ प्रति पीपी साइज फोटो ।
३) आवेदन दस्तुरः रु. ५५०।
४) परीक्षा केन्द्र भरतपुर वा नारायणगढको कुनै विद्यालयमा हुनेछ । सो बारेमा जानकारी साउनको अन्तिम हप्तामा हुनेछ ।
५) परीक्षाको दिन पुरानो र नयाँ प्रवेशपत्र दुवै लिएर जानु पर्नेछ ।
६) पुरानो प्रवेश पत्र हराएको खण्डमा दुई प्रति फोटो र रु.१००। प्रतिलिपि प्रवेशपत्र वापत रकम बुझाई शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ चितवनबाट लिनु पर्ने ।

© 2018 Annapurna Secondary School. All rights reserved.

Visitor Count Must See Places In Paris

WEBSITE BY BIHANI TECH