कक्षा ११मा व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र संकायमा नयाँ भर्ना खुल्यो!

Sep 03 , 2018

शै.स. २०७५/७६कालागि अन्नपूर्णा मा.वि.मा कक्षा ११मा व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र संकायमा नयाँ भर्ना खुल्यो ।
कक्षा ११मा व्यवस्थापन संकाय तर्फ पढार्इ हुने ५०० पूर्णांकका विषयहरूः 1. Com. English, 2. Com. Nepali, 3. Economics, 4. Accountancy, 5. Business Studies  
शिक्षाशास्त्र संकाय तर्फ पढार्इ हुने ५०० पूर्णांकका विषयहरूः 1. Com. English, 2. Com. Nepali, 3a. Instructional Pedagogy, 3b. Introduction to Education, 4. Opt. Health and Physical Education, 5. Opt. English, or Opt. Nepali

© 2018 Annapurna Secondary School. All rights reserved.

Visitor Count Must See Places In Paris

WEBSITE BY BIHANI TECH