ग्रेडशीट तथा मार्कशीट विद्यालयमा आइपुगेको सूचना

Sep 03 , 2018

अन्नपूर्णा मा. वि. पार्वतीपुर, कक्षा १२ को नियमित र आंशिक परीक्षार्थीहरूको ग्रेडशीट तथा मार्कशीट विद्यालयमा आइपुगेको छ । लेखाशाखामा सम्पर्क राखी लैजान सम्बन्धित सबैलार्इ सूचित गरिन्छ ।

© 2018 Annapurna Secondary School. All rights reserved.

Visitor Count Must See Places In Paris

WEBSITE BY BIHANI TECH